Podpor naše centrum

 

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Sme mimovládna nezisková organizácia. Pomáhame rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Budujeme na sile a schopnostiach samotnej rodiny. Rodičov vnímame ako rovnocenných partnerov, ktorí svoje dieťa poznajú najlepšie.