Partneri· SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Umožnila vznik Centra včasnej intervencie Košice, n.o. a z výťažku 16. ročníka dobročinného Plesu v opere podporila úspešné naštartovanie jeho činnosti. Ďakujeme.

· Košický samosprávny kraj

Financuje poskytovanie služby včasnej intervencie, ktorú v rozsahu podľa Zákona č. 448 o sociálnych službách poskytuje Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. bezplatne. Ďakujeme.
 

Staňte sa aj vy podporovateľom Centra včasnej intervencie Košice. Viac informácií nájdete v sekcii financovanie.Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoje 2 % z dane. Všetky informácie k tejto forme podpory nájdete tu.Dôležitým predpokladom pre ďalší rozvoj a zlepšovanie služby včasnej intervencie je aj odborná spolupráca a sieťovanie odborníkov s rôznou špecializáciou. Ďakujeme za dôveru, vaše rady, konštruktívnu kritiku a pomoc pri spoločnom hľadaní tej najlepšej cesty pomoci deťom a rodinám, ktoré sa obrátia na Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

· Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
· Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
· Ambulancia liečebnej pedagogiky
· Ambulancie klinickej logopédie
· Spojená škola, Vojenská 13, Košice
· Evanjelická materská škola, Exnárova 10, Košice
· Rodinné centrum Haliganda
· FB skupina My deti z Neonatologickej kliniky v Košiciach
· Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie DFN
· Služba včasnej intervenencie pri DSS Domko
· Rodinné centrum Stonožka
· Súkromná základna škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice

 

 

 

ĎAKUJEME.