V prípade otázok nás kontaktujte

simona.sima.simkova@gmail.com

‭+421 905 107 881‬

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. Komenského 3, 040 01 Košice