V prípade otázok nás kontaktujte

kosice@centravi.sk

‭+421 905 107 881‬

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. Komenského 3, 040 01 Košice