Ďakujeme  Vám, ak  Vaše  dve  percentá  z  dane  darujete  CVI  Košice,  n.o.

Údaje pre darovanie 2 % sú nasledovné:

IČO/SID: 50291467
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
Sídlo: Jarná 3, 040 01 Košice

Pokyny na poukázanie 2 % (3 %) z dane

●   zamestnanci

  1. V prípade, že daňové priznanie nepodávate sami, požiadajte Vášho zamestnávateľa do 15.2.2019 o Ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
  2. Tiež ho požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe tohto potvrdenia si potom môžete vypočítať, akú sumu Vaše 2 % (resp. 3 % – pozri nižšie) predstavujú.
  3. Vypíšte Vaše údaje do tohto Vyhlásenia a tiež sumu Vašich 2 % alebo 3 % (z predchádzajúceho kroku).
  4. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane (obe tlačivá) je potrebné do 30.4.2019 doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

! Ak ste v roku 2018 odpracovali 40 a viac hodín dobrovoľníckej práce pre akúkoľvek organizáciu, môžete darovať až 3 % z dane. V takom prípade požiadajte túto organizáciu o vystavenie potvrdenia o tom, že ste u nich boli dobrovoľníkom (vzor nájdete napríklad tu). Toto potvrdenie potom priložte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

●   fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

  1. Vypočítajte si sumu vašich 2 %, resp. 3 %, ktoré môžete darovať. Aby ste ju mohli darovať, táto suma musí byť minimálne 3 €.
  2. Vyplnené daňové priznanie doručte v štandardnom termíne na príslušný daňový úrad. Ak darujete až 3 %, priložte k daňovému priznaniu aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej služby (pozri vyššie).

●   právnické osoby

  1. V daňovom priznaní v IV. oddieli nájdete kolónky na poukázanie 1 %, resp. 2 % z dane. Vypočítajte si Vaše 1 % alebo 2 % a všetky údaje daňového priznania riadne vypíšte a odovzdajte na príslušný daňový úrad.

! Ak ste ako právnická osoba v roku 2018 darovali akejkoľvek neziskovej organizácii alebo na verejnoprospešný účel, financie vo výške minimálne 0,5 % z Vašej daňovej povinnosti, môžete darovať 2 % z dane. V opačnom prípade môžete darovať 1 %.

Ďakujeme…