Ako financujeme naše služby?

Košický samosprávny krajrodičiadonori

Otvorený list Predsedovi KSK

Podporte nás a pomôžte nám pripraviť rodičov na životnú výzvu

Možností ako nás podporiť je niekoľko.

Pevodom na účet

Poukázaním finančného daru alebo nastavením trvalého príkazu na účet

SK 8811 0000 0000 2941 0219 45

Darom prostredníctvom portálu Darujme.sk

Darovať môžte aj 2 % z dane – Kliknite sem.

Údaje, ktoré potrebujete vedieť o príjemcovi:

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
Jarná 3. 040 01 Košice
IBAN: SK 8811 0000 0000 2941 0219 45
BIC: TATRSKBX

Štatutár: Simona Šimková, riaditeľka
Tel. číslo: ‭+421 905 107 881‬
Email: simona.sima.simkova@gmail.com

Výročná správa za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Výročná správa za rok 2020
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Výročná správa za rok 2019
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Služba včasnej intervencie a naše ďalšie aktivity pre rodiny sú financované z viacerých zdrojov. Najväčšou časťou prispieva Košický samosprávny kraj a donori, ktorí nás podporujú a umožňujú nám tak držať finančné zaťaženie rodičov na minimum.

Včasná intervencia je služba, ktorá je podľa Zákona č. 448 o sociálnych službách poskytovaná bezplatne.

Vzhľadom k tomu, že príspevok Košického samosprávneho kraja už tretím rokom napokrýva náklady na službu včasnej intervencie v plnej miere, dovoľujeme si poberateľov služby včasnej intervencie upozorniť, že sme nútení vyberať pri každom stretnutí s poradcami včasnej intervencie v  ambulancii alebo v prirodzenom prostredí dieťaťa príspevok vo vyske 10 eur na poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby.

Z tohoto príspevku hradíme náklady nevyhnutné pre zabezpečovanie sociálnej služby VI – prevažne nájomné a ďalšie náklady spojené s udržaním ambulantnej služby VI.

Naše projektové aktivity nad rámec služby včasnej intervencie boli v roku 2021 umožnené najmä vďaka podpore

 

Budem radi, ak si o našich aktivitách a rozpočte nášho centra prečítate viac v každoročných Výročných správach.