Ako financujeme naše služby?

Košický samosprávny krajrodičiadonori

Podporte nás a pomôžte nám pripraviť rodičov na životnú výzvu

Možností ako nás podporiť je niekoľko.

Pevodom na účet

Poukázaním finančného daru alebo nastavením trvalého príkazu na účet

SK 8811 0000 0000 2941 0219 45

Darovať môžte aj 2 % z dane – Kliknite sem.

Údaje, ktoré potrebujete vedieť o príjemcovi:

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
Jarná 3. 040 01 Košice
IBAN: SK 8811 0000 0000 2941 0219 45
BIC: TATRSKBX

Štatutár: Simona Šimková, riaditeľka
Tel. číslo: ‭+421 905 107 881‬
Email: simona.sima.simkova@gmail.com

Ekonomicky oprávnené náklady za 2019:
EON 2019

Výročná správa za rok 2018:
Výročná správa

Výročná správa za rok 2017:
Výročná správa

Služba včasnej intervencie a naše ďalšie aktivity pre rodiny sú financované z viacerých zdrojov. Najväčšou časťou prispieva Košický samosprávny kraj a donori, ktorí nás podporujú a umožňujú nám tak držať finančné zaťaženie rodičov na minimum.

Včasná intervencia je služba, ktorá je podľa Zákona č. 448 o sociálnych službách poskytovaná bezplatne.