Čo je to včasná intervencia?


Sprevádzanie, podpora a odborná pomoc. Cieľom včasnej intervencie je pomôcť rodičom nájsť správnu cestu ako podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti. Je to odborná služba rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi s rizikovým vývinom od narodenia do 7 rokov.

Včasná intervencia sa realizuje v prirodzenom prostredí rodiny. Doma je miesto, kde dieťa spoznáva svet a získava svoje prvé skúsenosti.

Služba včasnej intervencie v sebe spája:

– podporu vývinu dieťaťa,
– posilnenie kompetencií a sebavedomia rodiny,
– podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

Kto sme